GoCo-studien - undersökande forskningsstudie kring hjärta/kärl och lungor

Om GoCo-studien
Syftet med forskningsstudien är att undersöka och samla information hos personer med genomgången hjärtinfarkt, höga blodfettsnivåer eller kombinationen av hjärtsvikt och typ 2-diabetes. För dig som studiedeltagare innebär det att du kommer på ett till två besök där du genomgår undersökningar och blodprovstagning som kartlägger din hjärtkärl-hälsa. Detta är ingen studie som prövar något nytt läkemedel utan du genomgår endast undersökningar.

Bakgrund
Trots standardbehandling för hjärtkärlsjukdom kvarstår en ökad risk för framtida kardiovaskulära händelser och återinsjuknande. Det är därför viktigt att hitta nya läkemedel som på ett säkert och effektivt sätt minskar risken att drabbas av oönskade händelser. För att kunna utveckla nya läkemedel mot hjärtkärlsjukdom behöver man öka kunskapen kring de bakomliggande orsakerna i kroppen som leder till sjukdom. Den här studien genomförs för att kunna kartlägga fler av de markörer som leder oss till ökad förståelse kring sjukdomsförloppet.

Ansvarig prövare för studien är Västra Götalandsregionen, som utför studien i samarbete med läkemedelsföretaget Ribocure Pharmaceuticals AB, kallad sponsor.

Vem kan delta i studien?
Följande studiedeltagare kan inkluderas:

  • Deltagare som haft en hjärtinfarkt de senaste 12 månaderna
  • Deltagare med höga nivåer av triglycerider
  • Deltagare med hjärtsvikt och bevarad pumpfunktion samt diabetes typ-2


Utöver dessa tre grupper finns ytterligare några kriterier som behöver uppfyllas. Detta kontrolleras vid visat intresse av att delta i studien. Du som studiedeltagare behöver även vara 45 år eller äldre.

Hur går studien till?
Deltagande i studien innebär ett till två besök på vår mottagning. Ett besök hos oss tar ungefär 3 timmar. Vid besöket genomgår du som studiedeltagare omfattande undersökningar av hjärta, kärl och lungor.

Besöket innefattar följande:

  • Vilo-EKG
  • Blodtrycksmätning
  • Mätning av kärlfunktionen med EndoPat
  • Blod- och urinprover (rutinprover samt prover för forskning)
  • Ultraljud av hjärtat samt mätning av blodflödet i kranskärlen
  • Lungfunktionstest
  • Arbets-EKG med mätning av lungfunktionen


Uppföljning
Ett år efter deltagandet kommer vi att höra av oss via telefon för ett uppföljande samtal. Alla studierelaterade undersökningar och provtagningar är helt kostnadsfria och frivilliga. Vid eventuella avvikande fynd ombesörjer vi uppföljning samt remiss för vidare utredning.

Är du intresserad av att delta i studien, vänligen registrera dig i vårt register nedan så återkommer vi till dig!

Contact us for collaboration opportunities and projects ideas!

Ribocure will be expanding heavily in Sweden and looking for new talents to join, and academic associations as well as small and large enterprise partners to collaborate with, with the joint goal of developing highly differentiated and innovative oligonucleotide therapeutics to help patients in need. 

Privacy Policy (Integritetspolicy)
Your privacy is important to us. Ribocure Pharmaceuticals AB respects your privacy regarding all data we may collect from you on our website, www.ribocure.com.
 
We collect data/information to make contact and establish and maintain a relationship. We collect this information in a fair and legal way with your awareness and consent, as stipulated by GDPR (General Data Protection Regulation). We also let you know why we collect it and how it will be used.
 
The data that is stored are the fields that each submission form contains. We save the data for as long as is necessary with regard to the purposes of the processing. We always base the collection of personal data on consent.
 
You have the right to request information about what personal data we have stored about you. To do this, contact the Data Protection Officer (DPO). You also have the right to request correction or deletion of your personal data at any time.
 
Your continued use of our website will be deemed as acceptance of our privacy and personal information practices. If you have any questions about how we handle user data and personal information, please contact us.
 
Contact information to the Data Protection Officer (DPO):
 
Data Protection Officer
Ribocure Pharmaceuticals AB
Vetenskapens gränd 11
431 53 Mölndal
Sweden
 
E-mail: dpo@ribocure.com